Home > Driver Windows > Drivers O2micro Smartcardbus_reader

Drivers O2micro Smartcardbus_reader

Contents

Note that your submission may not appear immediately on our site. To download updates for Microsoft applications and Support Pack, please use the link on our support homepage. Using any of the drivers listed, is at your own risk!Fujitsu explicitly points out that the following drivers, freely downloadable, are not Drivers and Utilities from Fujitsu. Intel Firmware vulnerability More Details Close Right reference These operating systems have NOT been tested or released for this component!Fujitsu therefore, doesn´t support any functionality, for any Operating System!

Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverid=r57456

O2 Micro Driver Windows 10

Softpedia and the Softpedia logo are registered trademarks of SoftNews NET SRL. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. If the driver is missing, it can be located in the website of the manufacturer, particularly on the download page.

Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. O2micro Flash Memory Card Pros: (10 characters minimum)Count: 0 of 1,000 characters 4.

De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn. O2micro Integrated Mmc/sd Controller Driver Windows 7 Manually verify every device on your system for driver updatesB. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. http://download.cnet.com/O2Micro-SmartCardBus-Reader/3000-2110_4-189121.html In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S.

Below is a list of drivers that may be suitable for your device. O2micro Integrated Ms/mspro Controller Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst.

O2micro Integrated Mmc/sd Controller Driver Windows 7

DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Caution Level: Intermediate Download File Size: 52.42 Mb Operating System: Windows XP, Win 98,Win 95,Win 2000 SP2,Win NT SP4,Win NT SP1,Win NT, Win NT SP3,Win ME, Win Vista, Win 2000 SP1 O2 Micro Driver Windows 10 Cons: (10 characters minimum)Count: 0 of 1,000 characters 5. What Is O2micro Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken.

Privacy Policy Ad Choice Patents Terms of Use Mobile User Agreement Download.com Powered by CNET download Windows Mac Android iOS more About Download.com Get Download.com Newsletters Download Help Center Advertise on Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze Thank You for Submitting an Update to Your Review, ! Closed captions available in many languages. O2micro Integrated Mmc/sd Controller Dell

U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing.

Probeer het opnieuw. O2micro Flash Memory Card Reader Driver Er is een probleem opgetreden. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing,

Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”).

Video Tutorials Using the Latest Device Drivers (00:02:05) Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn Watch this video to see how it works - click here *: 2K=Windows 2000, 2K3= Windows 2003 , XP= Windows XP , VISTA = Windows Vista , WIN7 = Windows 7,WIN10= O2micro Smartcardbus Reader Driver Windows 7 Once reported, our staff will be notified and the comment will be reviewed.

All rights reserved. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de If your driver isn't working, use the driver having the same OEM with the your laptop/desktop brand name.

It is highly recommended you run a free registry scan for Windows and O2Micro SmartCardBus Reader errors before installing any driver updates. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. For this card reader to be able to operate, it needs to have a driver installed in the system. Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS"

Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. Voorbereiden op downloaden...