Home > Drivers Nec > Drivers Nec Nd-2510a

Drivers Nec Nd-2510a

Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die Brduk -> RE: NEC ND-2510A Drivers/Firmware (2/16/2005 6:57:38 AM) Hi all, I've asked some questions in other areas of the forum, within those answers i've been advised to update my drivers/firmware. When NEC says "OEM" it refers to its customers that rebadge the drive and sell it retail. For peace of mind, what you should do is use the binflash utility found here to backup your current firmware.

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. http://www.de.nec.de./softwareoverview2.php/id/557 If you want to make the drive do fancier things like make the drive region-free, rip DVD's faster or burn DVD+R(W)(DL) media with the DVD-ROM booktype (aka bitsetting), then let jeef -> RE: NEC ND-2510A Drivers/Firmware (2/21/2005 11:10:12 PM) quote:ORIGINAL: tqhoang If you want to make the drive do fancier things like make the drive region-free, rip DVD's faster or burn In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan.

more ↓ Additional information Updated: 2010-12-27 Version: 3.26 Size: 1Mb OS: Windows All Developer Nec Platforms: Drivers Apps: 31 Free: 31 Paid: 0 Discounts: 0 Videos: 0 Reviews: 0 Lists: 0 If you want to update the firmware on an OEM drive, please contact the dealer or manufacturer. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Er is een probleem opgetreden.

About CNET Privacy Policy Ad Choice Terms of Use Mobile User Agreement Help Center Top Brands: Home New Top Videos % Discounts (EN) English (DA) Dansk (DE) Deutsch (ES) Español NEC ND-2510A Drivers/Firmware (Full Version) All Forums >> [Optical Storage] >> CD, DVD, BD Drives Message Brduk -> NEC ND-2510A Drivers/Firmware (2/8/2005 3:31:51 PM) Hi all, This is my first post U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Details Optioneel: Dell raadt aan de gedetailleerde informatie over de update door te nemen, om vast te stellen of deze van toepassing is op uw systeem.

Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. If the firmware upgrade is not performed correctly or if the power supply is interrupted during the upgrade, the drive may be rendered unusable. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. this contact form Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar.

Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Please check your burner device model, operating system, firmware version according to _NEC DVD_RW ND-2510A CD DVD Burner Firmware 3.27 WINDOWS VERSION USERS DVD_RW ND-2510A _NEC has been tested with Burn4Free Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.

  1. So at the moment I have two sources regarding firmware info, the official webpage and yourself, i'm only really asking for someone to confirm or back-up one of these before I
  2. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft.
  3. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden.
  4. Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten.
  5. To remove the riplock for CSS encrypted media, you need to update to a hacked firmware.

Again, nothing personal intended, I just want to be sure of what i'm doing first. useful reference ND-2510A Optical Drive NEC's ND-2510A is a half-height optical drive with 8x write speed that supports DVD+/- formats and +R dual layer disc. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek You know, set them Primary & Secondary Channels to use "DMA if available" under the Advanced tab.

Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. For the DVD+R's, I used a couple memorex ones I had lying around and they would burn at 6x. Again, nothing personal intended, I just want to be sure of what i'm doing first. Cheers tqhoang -> RE: NEC ND-2510A Drivers/Firmware (2/16/2005 1:44:42 PM) quote:ORIGINAL: Brduk Hi, Please dont take this personally, your advice is appreciated.

NEC assumes no responsibility for any errors or problems with a firmware upgrade. This software is provided "as is" without warranty. Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning If you wish to upgrade the firmware, you do so at your sole and exclusive risk.

The webpage I downloaded the official 2.17 firmware update from said it was for retail drives only. Help us by reporting it Need help? tqhoang -> RE: NEC ND-2510A Drivers/Firmware (2/23/2005 12:04:01 AM) If you're still using stock NEC firmware, then you have riplock enabled.

Is there a way with nero or otherwise to manually get proper 8x burning?

On my old burner the -Rs burned at 4x and the +Rs at 2x. Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. What you have is really a "bulk" drive. FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https).

U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Brduk -> RE: NEC ND-2510A Drivers/Firmware (2/16/2005 6:35:49 PM) No problem at all, Just did'nt want to appear that I was trying to cause trouble with my first few posts on Bulk and retail drives are identical...for NEC anyway...only difference is the cardboard box, manuals and software. This will help if you installed a wrong driver.

MD5: Niet beschikbaar SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen The MadDog 8XDVD9 (OEM NEC ND-2510A) modified firmware v2.F9 from should work for you. Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat.

De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn. Displaying present location in the site. I'm about to just put my old sony back in. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT

Unless you bought a real OEM drive (MadDog, HP, TDK, etc) then you're supposed to use the NEC firmware updater. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Create an account Information About us Contact us Terms of use Privacy policy (EN) English (DA) Dansk (DE) Deutsch (ES) Español (FR) Français (ID) Indonesia (IT) Italiano (HU) Magyar‎ (NL) Nederlands

All Rights Reserved. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Dit kan uw computer beschadigen. MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT,

mayo302 -> RE: NEC ND-2510A Drivers/Firmware (2/17/2005 10:11:42 AM) I tried to download the latest nero, but I had a couple of corrupt files. TechSpot is a registered trademark. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S.

Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. It is strongly recommended to have the latest driver version available.